Jekyll

## Enpara Otomatik Onay Php Enpara.com için havale ile gelen ödemelerin sisteminize otomatik onay vermesini sağlayan kendi yazdığım ve kullandığım kodlardır.
Açıklamaya BORC-SC34 yazdırdığımız zaman sistem 34 id’li üyeye yatırılan bakiyeyi otomatik olarak ekler. 41. satırda kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
Sistemi havale işlemleri için test ettim herhangi bir sorun olmadı 1 haftadır aktif kullanıyorum. EFT için henüz test etmeye fırsatım olmadı.
Sistem enpara.com’da havale geldiğinde gelen maili okuyarak işlem yapar.

Edit: Çalışmıyordu düzeltildi….
https://security.google.com/settings…y/apppasswords burdan Uygulamaya özel şifre oluşturarak sorunsuzca maile bağlanmayı sağlayabilirsiniz.
Havale açıklamasındaki yazıda büyük/küçük harf önemlidir.
Sistem hakkında destek vermiyorum. Sisteminize entegre etmek için yazılımcınız ile görüşebilirsiniz. Zaten basit bir yapıda, diğer bankalar için de aynı şekilde geliştirilebilir.

### Not bu kodlar alıntıdır. Kendimde saklamak için buraya atmış bulunmaktayım. Dileyneler aşağıdan orjinal adresine giderek konuyu takip edebilir. Orjinal Konu : En Para Otomatik Onay Kodu

// Php Code SSilistre.me
  <?php  
/* Gmail baglanti */  
$hostname = '{imap.gmail.com:993/imap/ssl}INBOX';
$username = 'mailadresiniz<span class="userTag">@gmail.com';</span> 
$password = 'sifreniz';
$inbox = imap_open($hostname,$username,$password) or die('Cannot connect to Gmail: ' . imap_last_error());
/* Okunmayan ve enparadan gelen mailleri listele */ 
$emails = imap_search($inbox,'UNSEEN From Enpara');
if($emails) {
rsort($emails);
foreach($emails as $email_number) {
$headerInfo = imap_headerinfo($inbox,$email_number);
$structure = imap_fetchstructure($inbox, $email_number);  
$overview = imap_fetch_overview($inbox,$email_number,0);  
$message = imap_qprint(imap_fetchbody($inbox,$email_number,1));  
preg_match('#Tutar(.*?)TL</span></p></td>#si',$message,$degisken);  
preg_match('#klama(.*?)<td style="width: 3.3000002px#si',$message,$degisken2);  
preg_match('#Ad / unvan(.*?)<tr valign="top">#si',$message,$degisken3);  
$gonderen = trim(strip_tags($degisken3[1]));  
$gonderen = str_replace(":", "", $gonderen);  
$aciklama = trim(strip_tags($degisken2[1]));  
$aciklama = str_replace(":", "", $aciklama);  
$tutar = trim(strip_tags($degisken[1]));  
$tutar = str_replace(":", "", $tutar);
$tutar = explode(",", $tutar);  
$tutar = $tutar[0];  
if(strstr($aciklama, 'BORC-SC')) {  
$userid = explode("SC", $aciklama);
$userid = $userid[1];  // Odeme basarili ise $userid havale kismindaki aciklamaya yazdirdiginiz ID numarasini verir. Burdan sonrası mysql ile sisteminize entegre etmesi.  
// $tutar yatirilan tutar, virgulden sonrasini almaz.  
// $gonderen gonderen kisi isim ve soyisim 
}  
/* mail okundu olarak isaretlenir */  
$status = imap_setflag_full($inbox, $overview[0]->msgno, "Seen Flagged"); 
} 
}  
/* imap baglantisi kapat */  
imap_close($inbox);  
?>