Solid nedir?

SOLID ilkeleri (SOLID Principles), nesne yönelimli programlama ve tasarım için ortaya çıkmış (object oriented programming and design) 5 adet ilkeden oluşan bir bağımlılık yönetimi (dependency management) biçimidir.SOLID ilkelerini uygularsanız geliştirilebilmesi kolay, daha esnek ve sağlam bir proje alt yapısı oluşturmuş olursunuz.

Solid Görüntü

SOLID İlkeleri

  • Single Responsibility Principle : Her class’ın ve her mothodun bir sorumluluğu olmalıdır, yani olabilecek bir değişiklikte tek bir sebebe dayandırılmalıdır.

  • Open/Closed Principle : Nesne(class,method vs.) genişlemeye açık ancak değişikliklere kapalı olmalıdır.

  • Liskov’s Substitution Principle : Programdaki nesneler, programın çalışmasında sorun yaratmadan kendi alt örnekleri ile değiştirilebilir olmalıdır.

  • Interface Segregation Principle : Nesnelerin ihtiyaç duymadıkları metodların Interface’lerinden münkün olduğunca ayrıştırılmasıdır.

  • Dependency Inversion Principle : Yüksek seviyeli sınıflar, düşük seviyeli sınıflara bağlı olmamalı, her ikisi de soyut kavramlara bağlı olmalıdır.